Hallelujah Lyrics – Bamboo

Anong balita sa radyo at TV? Ganoon pa rin, kumakapa sa dilim
Minsa’y naisip ko na umalis nalang dito
Kalimutan ang lahat, lumipad, lumayo, oh
Bato bato sa langit, tamaan huwag magalit
Alam naman natin kung sino ang tuso
Sa bawat sumpang umiiyak, singil ko ay piso
Sa bawat lumuluhang dukha, alay ko’y dugo
May kasama ka kapatid, kaibigan
Hangga’t ako’y humihinga
May pag-asa pa
Hoh-oh-woh-oh
Hallelu, hallelujah
Sinong sawa, sinong galit
Sumigaw ngayong gabi
Hallelu, hallelujah
Hale-yeah-yeah-eh-eh
Blinded by the light
I could barely see the faces in front of me
You asking me how do we begin
Well for starters from within
I’m ashamed of what I’ve become in the mirror
The face of my one true enemy
Hallelujah, it’s a new day
Let’s take control
If I have to take this message door-to-door
See myself in every soul
With permission
I’ll make this my personal mission
Save me from the fire, from the fire
Save me from the fire
Ngayong gabi
Ako ang sundalo mo
Habang ika’y tulog
Ako’y gising nakabantay sa iyo
Kasi mahal kita, tingnan mo
Pag-ibig ko sa ‘yo lamang